Prefabricats Pujol ha obtingut la Declaració Ambiental de Producte (DAP) per als seus productes de terratzo i panot.

La Declaració Ambiental de Producte (DAP) és una eina de gran utilitat que certifica la transparència quant a la sostenibilitat d’un producte. Així doncs, la DAP és un document que avalua els impactes ambientals d’un producte al llarg del cicle de vida, incloent-hi:

  • Etapa dextracció de les matèries primeres.
  • Etapa de fabricació/producció.
  • Etapa dús.
  • Etapa de fi de vida.

 

Pujol cuida cadascuna d’aquestes etapes per contribuir i fomentar l’economia circular prioritzant l’eficiència energètica, la minimització de la petjada de carboni, la producció i l’ús d’energies renovables.

El compliment d’aquestes avaluacions ajuda els professionals del disseny i la construcció a prendre decisions més informades basades en la sostenibilitat dels materials, promovent així pràctiques que redueixin l’impacte ambiental a la construcció.

Les DAPs de terratzo i panot de Pujol han estat desenvolupades i verificades d’acord amb les Normes UNE-EN ISO 14025 i UNE-EN 15804+A2 que en garanteixen la qualitat i seguretat.

Compartició en linkedin
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en email