FLORS

El nostre panot FLORS per a exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes circulars. La cara de rodadura està composta de dos nivells lleugerament rugosos. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i baix desgast, aquest producte és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants, donant un acabat uniforme en voreres i zones de caràcter ornamental per accessos a edificis.

*Panot 20x20x7 cm – Panot col·locat en zones de vorera que estiguin sotmeses a la circulació de vehicles.
BISELL
Gruix 4040
Gruix 7070
PeatonalTransit lleugerTransit rodat
20x20x420x20x7
RelleuFlors
STOCK+ INFO

Prefabricats Pujol | Àrea de Paviments

Carretera de Miralcamp, km. 1,5
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 01 48 – Fax 973 71 04 01
paviments@prefabricatspujol.com

Carretera de Miralcamp, km. 1
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 11 00 – Fax 973 60 33 66
www.prefabricatspujol.com