4 ANELLES

El nostre panot 4 ANELLES per exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes circulars. La cara de rodadura es composa de dos nivells lleugerament rugosos. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, millorant la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica a trencament, impacte i baix desgast, aquest producte és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants, donant un acabat uniforme en voreres i zones de caràcter ornamental per accés a edificis.

* Panot 20x20x3 cm – Panot de reposició ideat per facilitar la col·locació en casos de reparacions de voreres existents quan només és necessari canviar algunes peces.
20x20x320x20x4
RelleuAnelles
BISELL
Gruix: 3.03.0
Gruix: 4.04.0
PeatonalTransit lleuger

Identifica't