VORADA REMUNTABLE ICS-25

La vorada REMUNTABLE forma part d’una àmplia gamma de vorades que poden treballar com a vorada, graó o grada al mateix temps; delimitant l’asfalt de les voreres i permetent alhora l’accés de vehicles a àrees amb prioritat per a vianants. La seva fabricació en dues capes permet combinar la gran resistència de la capa principal amb l’acabat fi i elegant de la cara vista.PeatonalTransit lleugerTransit rodat
25x50x28x8x17
Llisa
STOCKFITXA TÈCNICA descargaDOCUMENTACIÓ TÈCNICA