Pujol - Àrea de Paviments > Terratzo Interior > Interior > Línia Ornamental Blanca