BARCELONA 60 GRIS

La Llosa BARCELONA 60 es considera una llosa de formigó de llarga durada, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una adequada resistència al lliscament. Aquest producte esta additivat amb hidrofugants que el doten d’una mínima absorció, incrementant així la seva resistència al fred i la seva durabilitat. La fabricació en vibropremsat permet que el producte sigui més resistent i consistent que altres productes del mercat del mateix gruix. La llosa Barcelona 60 està disponible en una gamma de colors que es mantenen amb el pas del temps, permetent crear espais únics en zones de vianants o superfícies destinades al trànsit ocasional de vehicles lleugers com places públiques, aceres, piscines, bulevards i accessos a edificis.

* També està disponible en Gris, Negre, Granate i Marfil.


BISELL
Gruix 5050
PeatonalTransit lleuger
60x40x5
Granellat
STOCKFITXA TÈCNICA descarga+ INFO

Prefabricats Pujol | Àrea de Paviments

Carretera de Miralcamp, km. 1,5
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 01 48 – Fax 973 71 04 01
paviments@prefabricatspujol.com

Carretera de Miralcamp, km. 1
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 11 00 – Fax 973 60 33 66
www.prefabricatspujol.com