MILÀ

La Llosa MILÀ és una llosa de formigó de llarga durada, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una adequada resistència al lliscament. Aquest producte està additivat amb hidrofugants que el doten d’una mínima absorció, incrementant així la seva resistència al fred i la seva durabilitat. La fabricació en vibropremsat permet que el producte sigui més resistent i consistent que altres productes del mercat del mateix gruix. La llosa Milà és adequada per pavimentar zones de vianants o superfícies destinades al trànsit ocasional de vehicles lleugers com places públiques, voreres i accessos a edificis.

60x40x5
Llisa
BISELL
Gruix: 5.05.0
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga