MILÀ

La Llosa MILÀ és una llosa de formigó de llarga durada, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una adequada resistència al lliscament. Aquest producte està additivat amb hidrofugants que el doten d’una mínima absorció, incrementant així la seva resistència al fred i la seva durabilitat. La fabricació en vibropremsat permet que el producte sigui més resistent i consistent que altres productes del mercat del mateix gruix. La llosa Milà és adequada per pavimentar zones de vianants o superfícies destinades al trànsit ocasional de vehicles lleugers com places públiques, voreres i accessos a edificis.

BISELL
Gruix 5050
PeatonalTransit lleuger
60x40x5
Llisa
STOCKFITXA TÈCNICA descarga+ INFO

Prefabricats Pujol | Àrea de Paviments

Carretera de Miralcamp, km. 1,5
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 01 48 – Fax 973 71 04 01
paviments@prefabricatspujol.com

Carretera de Miralcamp, km. 1
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 60 11 00 – Fax 973 60 33 66
www.prefabricatspujol.com