VORADA REMUNTABLE ICS-37

La vorada REMUNTABLE forma part d’una àmplia gamma de vorades que poden treballar com a vorada, graó o grada al mateix temps; delimitant l’asfalt de les voreres i permetent alhora l’accés de vehicles a àrees amb prioritat per a vianants. La seva fabricació en dues capes permet combinar la gran resistència de la capa principal amb l’acabat fi i elegant de la cara vista.25x50x37x10x13
Llisa
PeatonalTransit lleugerTransit rodat
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't