VORADA T1

La vorada ’T’ forma part de la sèrie de vorades més utilitzades a dia d’avui en urbanitzacions i reformes urbanes per delimitar l’asfalt i les voreres. La seva fabricació en dues capes permet combinar la gran resistència de la capa principal amb l’acabat fi i elegant de la cara vista.12x100x20x9x11
Llisa
PeatonalTransit lleugerTransit rodat
FITXA TÈCNICA descarga