GUAL VEHICLES 60 CENTRAL

Els guals de TRANSICIÓ DE VEHICLES són elements imprescindibles en ciutats els quals permeten l'accés de vehicles des de la via pública a immobles o recintes. Els guals dissenyats per Pujol són la solució perfecta per a garantir unes bones condicions d’accessibilitat i s’utilitzen en tot el territori nacional.

* Permet combinar amb vorada ‘T-3’.

Identifica't