GUAL VIANANTS CENTRAL

Els guals de TRANSICIÓ PER A VIANANTS són elements cada vegada més imprescindibles en ciutats debut a les necessitats cada vegada més exigent amb les mides d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda. Els guals dissenyats per Prefabricats Pujol són la solució perfecta per a garantir unes bones condicions d’accessibilitat i s’utilitzen en tot el territori nacional.

* Permet combinar amb vorada ‘T-3’.

60x40x7
Granellat
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't