16 TACS TÀCTIL

El nostre panot 16 TACS per a exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes circulars. La cara de rodadura es composa de dos nivells lleugerament rugosos. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i baix desgast, aquest paviment tàctil és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants, utilitzat en voreres per donar informació als vianants parcial o totalment invidents.

* Panot 20x20x7 cm – Panot col·locat en zones de vorera que estiguin sotmeses a la circulació de vehicles.
20x20x420x20x7
TàctilTacs
Gruix: 4.04.0
Gruix: 7.07.0
PeatonalTransit lleugerTransit rodat

Identifica't