VORADA P2 JARDÍ CORVA

La vorada JARDÍ està especialment dissenyada per a delimitar les zones verdes en parcs i jardins amb les zones destinades al trànsit de vianants. Les seves dimensions són més reduïdes i amb un disseny més estilitzat, ja que no han de suportar esforços tant importants com altres vorades.100x20x8
Llisa
Peatonal
FITXA TÈCNICA descarga