PanotPanot especialTACS16 TACS TÀCTIL VERMELL

16 TACS TÀCTIL VERMELL

El nostre panot 16 TACS VERMELL per a exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes circulars. La cara de rodament es compon de dos nivells lleugerament rugosos. És un paviment de baixa absorció d'aigua i resistent a les gelades, cosa que en millora la durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i baix desgast, aquest paviment tàctil és ideal per a usos a zones exteriors de trànsit alt de vianants, utilitzat en voreres per donar informació als vianants parcialment o totalment invidents.
20x20x4
TàctilTacs
Gruix: 4.04.0
PeatonalTransit lleuger

Identifica't