CIRCULAR

El nostre terratzo CIRCULAR per a exteriors presenta una textura superficial rugosa molt antilliscant imitant textures naturals. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i desgast, aquest producte és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants tals com voreres, parcs, jardins, piscines, places i zones de caràcter ornamental per accessos a edificis.

40x40x3,8
RelleuRústica
BISELL
Gruix: 3.83.8
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't