TACS MINUSVÀLIDS

El nostre panot TACS MINUSVÀLIDS per a exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes circulars. La cara de rodadura està composta de dos nivells lleugerament rugosos. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i baix desgast, aquest paviment tàctil és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants, delimitant zones d’estacionament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda en voreres i zones de caràcter ornamental per accessos a edificis.
30x30x3,6
Tacs
Gruix: 3.63.6
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't