RIGOLA BLANCA

El terratzo RIGOLA es considera un terratzo de llarga durada, de fàcil manteniment, de baixa permeabilitat i d’una adequada resistència al lliscament. És un element bicapa que proporciona una gran qualitat estètica a la peça. S’utilitza per delimitar l’asfalt i les voreres i també ajuda a canalitzar l’aigua fins als embornals.

* També està disponible en Blanc i Gris.
20x20x420x20x730x30x7
Llisa
Gruix: 4.04.0
Gruix: 7.07.0
PeatonalTransit lleugerTransit rodat