RIGOLA

El terratzo RIGOLA es considera un terratzo de llarga durada, de fàcil manteniment, de baixa permeabilitat i d’una adequada resistència al lliscament. És un element bicapa que proporciona una gran qualitat estètica a la peça. S’utilitza per delimitar l’asfalt i les voreres i també ajuda a canalitzar l’aigua fins als embornals.

* També està disponible en Blanc i Gris.