DALÍ

El nostre terratzo DALÍ per a exteriors presenta una cara visible rugosa en relleu formada per formes geomètriques. La cara de rodadura està composta de dos nivells: el superior finalment texturitzat i l’inferior lleugerament rugós, fent que la llum i les ombres aportin dinamisme al paviment. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Una vegada estès dona una imatge de continuïtat i permet generar espais creatius amb uns acabats elegants i moderns en el paviment. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i desgast, aquest producte és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants tals com voreres, parcs, jardins, piscines, places, bulevards i zones de caràcter ornamental per accessos a edificis.

30x30x4
BuixardatRelleu
BISELL
Gruix: 4.04.0
PeatonalTransit lleugerTransit rodat
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't