Política de Privacitat

I.- Introducció:

Lloc web

El lloc web paviments.prefabricatspujol.com és propietat de Prefabricados Pujol, SAU.

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta Prefabricados Pujol, SAU les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II.- Responsable del Tractament:

Qui som?

Pels tractaments de la gestió i registre d’usuaris del lloc web www.prefabricatspujol.com, contacte comercial en les sol·licituds de pressupost i/o registre a l’àrea privada, la remissió de la nostra newsletter/ emailings i gestionar les visites grupals el Responsable del Tractaments és Prefabricados Pujol, SAU amb número d’identificació fiscal A-25015140, adreça a Carretera de Miralcamp, Km.1, 25230 Mollerussa (Lleida) i correu electrònic lopd@prefabricatspujol.com.

Pel tractament de la gestió de candidats per participar als processos de selecció i ofertes de treball de les empreses del Grup Pujol el Responsable del Tractament és l’empresa Asesoramiento de Empresas Prefabricados, S.A. amb adreça a la Plaça de l’ Esport, 1, 25230-Mollerussa (Lleida).

III.- Finalitats del Tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de contacte, la seva petició de registre, remetre la nostra newsletter/ emailing, atendre la seva petició de visita grupal a les nostres instal·lacions i atendre la seva petició de poder participar als nostres processos de selecció i ofertes de treball.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Per quant temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, això és el temps necessari per tramitar la seva petició de contacte en relació al registre de la pàgina web, mentre duri el registre de la pàgina web; respecte la seva petició de remetre la nostra newsletter/ emailing, el temps necessari per remetre periòdicament la nostra newsletter/ emailing; en relació a la seva petició de visita grupal a les nostres instal·lacions, el temps necessari per atendre la seva petició de visita grupal; i, respecte la seva petició de poder participar als nostres processos de selecció i ofertes de treball, el temps necessari per participar en els processos de selecció fins que la seva candidatura sigui descartada.

IV.- Legitimitat del Tractament:

Quina és la nostra legitimitat per tractar les seves dades personals?

Podem tractar les seves dades personals amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa.

V.- Drets:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic lopd@prefabricatspujol.com o per correu postal a Prefabricados Pujol, S.A. a l’adreça Carretera de Miralcamp, Km.1, 25230 Mollerussa (Lleida) i, pel tractament de la gestió de candidats per participar als processos de selecció i ofertes de treball de les empreses del Grup Pujol, a l’adreça de correu electrònic lopd@asepsa.es per correu postal a Asesoramiento de Empresas Prefabricados, S.A. amb adreça a la Plaça de l’ Esport, 1, 25230-Mollerussa (Lleida). La seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic lopd@prefabricatspujol.com o per correu postal a Prefabricados Pujol, SAU a l’adreça Carretera de Miralcamp, Km.1, 25230 Mollerussa (Lleida) i, pel tractament de la gestió de candidats per participar als processos de selecció i ofertes de treball de les empreses del Grup Pujol, a l’adreça de correu electrònic lopd@asepsa.es o per correu postal a Asesoramiento de Empresas Prefabricados, S.A. amb adreça a la Plaça de l’ Esport, 1, 25230-Mollerussa (Lleida). La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Si no està conforme amb el tractament realitzat pels Responsables dels Tractaments o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades.