BARCELONA 60 NEGRA

La Llosa BARCELONA 60 es considera una llosa de formigó de llarga durada, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una adequada resistència al lliscament. Aquest producte esta additivat amb hidrofugants que el doten d’una mínima absorció, incrementant així la seva resistència al fred i la seva durabilitat. La fabricació en vibropremsat permet que el producte sigui més resistent i consistent que altres productes del mercat del mateix gruix. La llosa Barcelona 60 està disponible en una gamma de colors que es mantenen amb el pas del temps, permetent crear espais únics en zones de vianants o superfícies destinades al trànsit ocasional de vehicles lleugers com places públiques, aceres, piscines, bulevards i accessos a edificis.

* També està disponible en Gris, Negre, Granate i Marfil.

60x40x5
Granellat
BISELL
Gruix: 5.05.0
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga

Identifica't