GUAL TRANSICIÓ ESQUERRE

Els guals de TRANSICIÓ són elements cada vegada més imprescindibles en ciutats. Les necessitats cada vegada són més exigents amb les mides d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda. Els guals dissenyats per Pujol són la solució perfecta per a garantir unes bones condicions d’accessibilitat i estan sent utilitzats en tot el territori nacional.

* Permet combinar amb vorada ‘T-3’.

Identifica't