La Biblioteca Gabriel García Márquez està ubicada al districte de Sant Martí, un dens node urbà de la ciutat de Barcelona. És precisament aquest context el que propicia que la geometria de la construcció s'adapti a les condicions de l'entorn, replicant el xamfrà, recurs urbanístic típic de Barcelona.

La biblioteca ha estat la guanyadora per la bona valoració dels següents punts: la interacció amb l’entorn i la cultura local, la qualitat arquitectònica de l’edifici, la flexibilitat dels espais i serveis, la sostenibilitat, el compromís amb l’aprenentatge i connexió social, la digitalització i solucions tècniques dels serveis, el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca Nacions Unides i la visió global del servei que estableix l’IFLA.

Pujol ha col·laborat en aquest projecte subministrant el paviment per als accessos a l’edifici. Així doncs, els models de panot seleccionats han estat: 4 pastilles, 4 ratlles i flor. El panot és un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, cosa que millora la seva durabilitat considerablement. Per les seves característiques de resistència mecànica al trencament, impacte i baix desgast, aquest producte és ideal per a usos en zones exteriors de trànsit alt de vianants, oferint un acabat uniforme en voreres i zones de caràcter ornamental.

També s’han subministrat les vorades, concretament l’americana ratlles i ICS-25, que delimiten la zona d’ús exclusiu per a vianants. La fabricació d’aquests models es realitzen en dues capes que permet combinar la gran resistència de la capa principal amb l’acabat fi i elegant de la cara vista.

Finalment, també s’han proporcionat les rigoles utilitzades per marcar la zona de les voreres i la de l’asfalt, a més, d’ajudar a canalitzar l’aigua fins als embornals. La rigola és un terratzo de llarga durada, de fàcil manteniment, de baixa permeabilitat i d’una adequada resistència al lliscament.

Compartició en linkedin
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en email