El pavelló municipal de Palau a Girona ha viscut recentment una remodelació total dels seus carrers i vials adjacents a l’edifici.

Per aquesta obra municipal, Prefabricats Pujol ha subministrat gairebé 300 metres quadrats de terratzo i 120 de vorades que conformen els accessos al recinte del poliesportiu.

S’han utilitzat terratzo de 30x30x3.8 (model: pedra a l’àcid) caracteritzat per una cara visible formada per àrid vist de cantell rodat en relleu amb una granulometria entre 9 i 22 mm. És un paviment de baixa absorció d’aigua i resistent a les gelades, millorant així la seva durabilitat i garantint un sòl pràcticament inalterable al pas del temps.

Una altra característica destacable d’aquest tipus de paviment és l’alta resistència mecànica al trencament, impacte i desgast. Per tot això, el terratzo de pedra a l’àcid és un producte idoni per a zones exteriors amb un trànsit alt de vianants.

En la realització de les voreres també s’han emprat vorades de 100x25x15 (tipus T2) que gràcies a la seva fabricació en dues capes permet combinar la gran resistència de la capa principal amb l’acabat fi i elegant de la cara vista.

Compartició en linkedin
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en email