El lloc protagonista que ocupa el terratzo en la memòria col·lectiva fa referència  als paviments de la nostra infància. El trobàvem a tot tipus d’habitatges, ja fossin espais interiors o exteriors.

Un vegada més, les propietats que el van fer popular fa dècades són les raons de la seva tornada. Es tracta d’un tipus de paviment de gran resistència, durabilitat, fàcil neteja i manteniment.

El terratzo és apte per a qualsevol tipus d’estança gràcies al seu ampli ventall de dissenys. Aquest habitatge d’obra nova és un bon exemple de com el terratzo encaixa a la perfecció en els dissenys d’interiorisme actuals.

La casa s’ubica al nucli antic de Sant Feliu de Llobregat a l’àrea metropolitana de Barcelona. El projecte consta d’una planta baixa i un pis, dividit en dos mòduls intercomunicats. Pel que fa als elements constructius es va optar per materials austers, gairebé sense revestiments, deixant a la vista el fabricat unidireccional de les biguetes i cassetons de ceràmica.

Els paviments s’han realitzat amb terratzo de Prefabricats Pujol. El model elegit per a les zones interiors ha estat el Cantàbric de la Línia Mar, que aporta serenor a més d’oferir lluminositat i sensació d’amplitud.

El model utilitzat pel jardí també ha estat el model Cantàbric granallat de la Línia Ornamental per exteriors. Aquest producte és idoni per a zones on l’aspecte decoratiu del paviment és predominant. La seva composició deriva del seu model per a interiors on per a garantir una major resistència al lliscament s’ha realitzat un granallat superficial.

El resultat final de l’ús d’aquests dos productes combinats és una imatge de continuïtat i elegància.

Fotografia: Arnau Marimón

Compartició en linkedin
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en whatsapp
Compartició en email