Previous
Next

BENVINGUT A L’ÀREA DE PAVIMENTS DE PUJOL

L’Àrea de Paviments del Grup Pujol és un referent en terres de formigó i és capdavantera en la fabricació de terratzo.

Què ens diferencia?

Pujol és una empresa líder en el sector del prefabricat amb més de 75 anys d’experiència, per tant, tenim un gran coneixement del producte.

Totes les nostres instal·lacions es troben en un radi de menys de 20km. Tenim una gravera i una fàbrica de ciment pròpies de les quals n’obtenim la matèria primera necessària per elaborar tots els nostres productes.

Integrem totes les activitats del cicle de producció, des de l’extracció de la matèria primera a la comercialització.

Treballem a partir de l’estoc del que disposem, no a partir de comandes. Pràcticament no hi ha temps d’espera a l’hora de subministrar el material que ens sol·liciten.

Som pioners en la fabricació de tot tipus de productes relacionats amb paviments i urbanisme: vorades, panots i terratzo interior i exterior. Gràcies a aquesta diversitat donem solucions globals a l’hora de realitzar un projecte, de manera que els nostres clients no han de recórrer a diferents proveïdors.

Gràcies a l’auto-producció podem oferir un producte d’alta qualitat a uns preus molt competitius.

Apostem per la incorporació de la dona en el sector de la construcció. Més del 50% del planter de l’Àrea de Paviments de Pujol és femení i les dones gaudeixen d’uns horaris que els permeten compaginar la vida personal i laboral. A més, estem compromesos amb el territori i col·laborem a enfortir l’economia de les poblacions properes.

Projectes recents

Previous
Next

Propietats dels nostres productes

Durabilitat

Resistència

Poc manteniment

Qualitat i medi ambient

Qualitat

Medi ambient

Qualitat Pujol

El sistema de gestió de la qualitat assoleix les exigències de la normativa europea i estatal vigent. El control de qualitat dels nostres productes s’inicia amb la recepció de les matèries primeres (àrids, ciment) elaborades a les fàbriques i graveres del mateix Grup Pujol.

Durant la producció es porta a terme un control exhaustiu de tots els processos i del material acabat per tal de garantir que durant la seva vida útil mantingui les prestacions tècniques que exigeix l’actual normativa:

  • Rajoles de terratzo per a ús exterior UNE-EN 13748-2:2005
  • UNE 127748-2:2006 Rajoles de terratzo per a ús exterior. Complement nacional a la Norma UNE-EN 13748-2
  • Rajoles de terratzo per a ús interior UNE-EN 13748-1
  • Vorades prefabricades de formigó UNE-EN 1340
  • Llambordes de formigó UNE-EN 1338

Ens preocupem pel medi ambient

Hem desenvolupat un sistema per a l’aprofitament de l’aigua que s’utilitza en el procés productiu del terratzo. Aquest sistema consisteix en un circuit tancat que permet optimitzar els recursos hídrics depurant l’aigua que expulsa el procés de fabricació i injectant-la novament al circuit.

A més, també reciclem els consumibles que es generen durant la fabricació…

Últimes Notícies

Clients