Previous
Next
Latest News

BENVINGUT A L’ÀREA DE PAVIMENTS DE PUJOL

L’Àrea de Paviments del Grup Pujol és un referent en terres de formigó i és capdavantera en la fabricació de terratzo.

Què ens diferencia?

Pujol és una empresa líder en el sector del prefabricat amb més de 75 anys d’experiència, per tant, tenim un gran coneixement del producte.

Totes les nostres instal·lacions es troben en un radi de menys de 20km. Tenim una gravera i una fàbrica de ciment pròpies de les quals n’obtenim la matèria primera necessària per elaborar tots els nostres productes.

Integrem totes les activitats del cicle de producció, des de l’extracció de la matèria primera a la comercialització.

Treballem a partir de l’estoc del que disposem, no a partir de comandes. Pràcticament no hi ha temps d’espera a l’hora de subministrar el material que ens sol·liciten.

Som pioners en la fabricació de tot tipus de productes relacionats amb paviments i urbanisme: vorades, panots i terratzo interior i exterior. Gràcies a aquesta diversitat donem solucions globals a l’hora de realitzar un projecte, de manera que els nostres clients no han de recórrer a diferents proveïdors.

Gràcies a l’auto-producció podem oferir un producte d’alta qualitat a uns preus molt competitius.

Apostem per la incorporació de la dona en el sector de la construcció. Més del 90% del planter de l’Àrea de Paviments de Pujol són dones. A més, tenim flexibilitat horària i estem compromesos amb el territori, col·laborant així a enfortir l’economia local.

Projectes

Previous
Next

Propietats dels nostres productes

Durabilitat

Resistència

Poc manteniment

Qualitat i medi ambient

Qualitat

Medi ambient

Qualitat Pujol

El sistema de gestió de la qualitat assoleix les exigències de la normativa europea i estatal vigent. El control de qualitat dels nostres productes s’inicia amb la recepció de les matèries primeres (àrids, ciment) elaborades a les fàbriques i graveres del mateix Grup Pujol.

Durant la producció es porta a terme un control exhaustiu de tots els processos i del material acabat per tal d’assegurar que durant la seva vida útil mantingui les prestacions tècniques que exigeix l’actual normativa:

 • Rajoles de terratzo per a ús exterior UNE-EN 13748-2:2005
 • UNE 127748-2:2006 Rajoles de terratzo per a ús exterior. Complement nacional a la Norma UNE-EN 13748-2
 • Rajoles de terratzo per a ús interior UNE-EN 13748-1
 • Vorades prefabricades de formigó UNE-EN 1340
 • Llambordes de formigó UNE-EN 1338

 

A Prefabricats Pujol garantim la qualitat dels nostres productes des de l’origen. Durant el procés de fabricació s’efectuen controls de qualitat sobre més de 50 paràmetres mitjançant la realització d’assajos interns i externs que confirmin els valors que el fabricant exigeix.

El marcat CE és el requisit mínim que han de satisfer les empreses. Es pot anar més enllà a través de marques de qualitat certificades, com és el cas del certificat CPF (Control de Producció a Fàbrica) d’Applus+.

Els productes prefabricats de formigó per a paviments que estan regits per una normativa harmonitzada i requereixen marcat CE obligatori són els següents:

NORMATIVA DE REFERÈNCIATÍTOLOBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ
UNE-EN 13748-1: 2005Rajoles de terratzo per a ús interiorEspecifica els materials, propietats i mètodes d’assaig de les rajoles de terratzo per a ús interior no armades que utilitzen ciment com aglomerant, produïdes en una instal·lació industrial.
UNE- 127748-1: 2012
UNE-EN 13748-2: 2005Rajoles de terratzo per a ús exteriorEspecifica els materials, propietats i mètodes d’assaig de les rajoles de terratzo per a ús exterior no armades que utilitzen ciment com aglomerant, produïdes a fàbrica i que es comercialitzen llestes per a ser col·locades.
UNE- 127748-2: 2012
UNE-EN 1339: 2004Lloses de formigóEspecifica els materials, propietats i mètodes d’assaig de les rajoles de formigó no armades i accessoris complementaris previstes per ser utilitzades en cobertes i en àrees pavimentades sotmeses a trànsit. Recull el marcat del producte i l’avaluació de conformitat del mateix respecte a la normativa europea, però no tracta la visibilitat ni el tacte de les rajoles, ni les rajoles permeables.
UNE 127339: 2012
UNE-EN 1338: 2004Llambordes de formigóAquesta normativa europea especifica els materials, propietats i mètodes d’assaig de les llambordes prefabricades de formigó no armades i accessoris complementaris previstes per a ús de vianants, ús d’àrees sotmeses a trànsit de vehicles i cobertes; com per exemple aceres, límits d’àrees, camins per a bicicletes, aparcaments, carreteres, autopistes, àrees industrials (incloent magatzems i ports), aeroports, estacions d’autobusos i gasolineres.
UNE 127338: 2007

Ens preocupem pel medi ambient

A l’Àrea de Paviments de Pujol treballem per fer un ús responsable i sostenible dels recursos, procurant ocasionar el menor impacte possible al medi ambient:

 • Les nostres fàbriques no emeten gasos d’efecte hivernacle ni partícules contaminants.
 • Les graveres que ens subministren els àrids necessaris per la fabricació dels nostres productes es troben properes als punts de fabricació, d’acopi i distribució.
 • Reciclem els consumibles que es generen durant la fabricació.
 • Els productes que fabriquem estan exempts de substàncies orgàniques volàtils o barreges químiques que puguin posar en risc la salut humana.
 • El paviment exterior està dissenyat pensant en l’índex de reflectiment solar i la temperatura superficial acumulada; per la qual cosa, les matèries primeres, el color i la textura se seleccionen amb l’objectiu de reduir l’efecte “illa de calor”.
 • Quan el terratzo interior es col·loca sobre terra radiant contribueix a una major retenció de calor, col·laborant així amb l’estalvi energètic.
 • Hem desenvolupat un sistema per a l’aprofitament de l’aigua. Consisteix en depurar l’aigua que s’expulsa en el procés de fabricació i injectar-la novament al circuit.
 • Els components utilitzats per la fabricació del terratzo no estan inclosos a les llistes del reglament REACH.
 • Des de nostre departament d’I+D estem treballant en la incorporació de materials reciclats i materials descontaminants i en la reinvenció del terratzo com a producte decoratiu.

Clients